Aanmaning ontvangen

Veelgestelde vragen

Ik heb een aanmaning ontvangen, wat nu?

Het is belangrijk dat u actie onderneemt om hogere kosten te voorkomen. , doe een , kom langs bij ons kantoor of neem contact met ons op:  of . Zorg, in alle gevallen, dat u uw dossiernummer bij de hand heeft.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

  • Contant aan de balie van ons kantoor.
  • Contant aan onze gerechtsdeurwaarders.
  • Door middel van storting op één van onze rekeningen onder vermelding van het dossiernummer. De rekeningnummers zijn:
    – NL73RABO 0132443996
    – NL83INGB 0000387884
  • Contant of per pin bij één van de GWK Travelex kantoren onder vermelding van het dossiernummer.
  • Contant bij één van onze andere vestigingen:

Rosmalen Gerechtsdeurwaarders, Stadionstraat 26-28 te Breda
Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders B.V., Zonnebaan 18 te Utrecht
Rosmalen Gerechtsdeurwaarders Almelo, Twentepoort Oost 61 te Almelo

Wat als ik het niet eens ben met (de hoogte van) de vordering?

Beschrijf uw bezwaar en stuur dit naar ons toe per mail of post. Vermeld hierbij uw dossiernummer.

Ik kan de vordering echt niet betalen, wat nu?

Indien u in een problematische schuldensituatie terecht bent gekomen, raden wij u aan hulp te zoeken. Er zijn verschillende instanties die u wellicht kunnen helpen, zoals Kredietbank West-Brabant. Ook is er informatie te vinden op internet, kijk bijvoorbeeld eens op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Het is van belang dat u ons informeert over uw situatie, zodat wij samen met u kunnen kijken naar een oplossing.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Als u niet betaalt, om wat voor reden dan ook, kunnen wij, in opdracht van de schuldeiser, naar de rechter stappen. Om de extra kosten, die dit met zich meebrengt, te voorkomen is het verstandig het niet zo ver te laten komen. Neem dus contact met ons op zodra u een brief van ons hebt ontvangen.

Waarom brengen jullie kosten bij mij in rekening?

Een gerechtsdeurwaarder is volgens de wet bevoegd tot het verrichten van ambtshandelingen, de kosten die hij daarvoor in rekening mag brengen worden genoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders. Klik hier voor de tarieven.

Wat zijn incassokosten?

Dit zijn de kosten die schuldeisers, gerechtsdeurwaarders & incassobureaus volgens de wet in rekening mogen brengen voor de inspanning die zij leveren om de schuld te incasseren. De hoogte van incassokosten is wettelijk bepaald in de wet Normering buitengerechtelijke incassokosten.

Wat kan ik doen als ik denk dat de hoogte van de incassokosten niet klopt?

Beschrijf uw bezwaar en stuur dit naar ons toe per mail of post. Vermeld hierbij uw dossiernummer.

Wat als ik een brief heb ontvangen die niet voor mij bestemd is?

Stuur de brief naar ons retour en vermeld op de envelop de reden van de retourzending. Bijvoorbeeld: geadresseerde niet bekend op dit adres, geadresseerde is verhuist naar… Hebt u de brief geopend en bent u bang dat de deurwaarder langskomt? Neem dan telefonisch contact met ons op.

Waarom wordt er beslag gelegd?

Eerdere verzoeken hebben niet tot (volledige) betaling geleid, waardoor wij, in opdracht van de schuldeiser, beslag hebben gelegd. Heeft u vragen over het beslag, neem dan contact met ons op.

Hoe wordt de hoogte van mijn beslagvrije voet vastgesteld?

Wij stellen de hoogte vast aan de hand van de beschikbare informatie over uw inkomsten, waaronder huur- en zorgtoeslag, de inkomsten van uw partner, uw woonsituatie, de hoogte van uw huur en de hoogte van uw zorgpremie. Wanneer wij het vonnis aan u overhandigen, vragen wij u deze informatie aan ons te verstrekken.

Wat als ik het niet eens ben met de hoogte van de beslagvrije voet?

U kunt ons vragen om een herberekening van de beslagvrije voet en dient daarbij de volgende informatie te verstrekken: de hoogte van uw inkomsten, waaronder huur- en zorgtoeslag, de hoogte van de inkomsten van uw partner, informatie betreft uw woonsituatie, de hoogte van uw huur en de hoogte van uw zorgpremie.